Autor Lukáš

Liečba krátkozrakosti vs. refrakčná chirurgia

V praxi sa najmä u rodičov mladých krátkozrakých pacientov stretávame s postojom, že „načo vlastne riešiť krátkozrakosť“ keď tu máme „laserové“ zákroky ktoré nám problém vyriešia keď dieťa vyrastie. V populácii je zažitých veľa skreslených či dokonca mylných predstáv o …

Liečba krátkozrakosti vs. refrakčná chirurgia Read More »

Postup pri liečbe krátkozrakosti

Ako sme už v predchádzajúcich častiach rozobrali, liečba krátkozrakosti (myopie) je dlhodobý proces vyžadujúci spoluprácu všetkých účastníkov. Pacienta, rodičov a očných odborníkov. Je nutné problematike porozumieť, motivovať sa a počas liečby z nastavených cieľov nepoľavovať. Čo nás teda konkrétne pri …

Postup pri liečbe krátkozrakosti Read More »

Manažment krátkozrakosti – postupy a cieľ

Manažment krátkozrakosti je zložitý proces, ktorý zahŕňa niekoľko úrovní a krokov. Vyžaduje úzku spoluprácu medzi detským pacientom, jeho rodičmi, oftalmológom a optometristom. Cieľom celého tohto procesu je minimalizácia nárastu krátkozrakosti a tým pádom minimalizácia dopadov patologických zmien myopického oka na …

Manažment krátkozrakosti – postupy a cieľ Read More »

Myopia management – kontrola krátkozrakosti

Medicínsky pokrok je dnes značný v každej oblasti zdravotníctva. A väčšina týchto poznatkov otvára ďalšie dvere do budúcnosti pre nové cesty a metódy liečby. Tak ako sme si pred niekoľkými dekádami mysleli že krátkozrakosť sa vyvíja bez možnosti ovplyvnenia jej …

Myopia management – kontrola krátkozrakosti Read More »

Krátkozrakosť u detí a jej riešenie

Krátkozrakosť je najčastejšou refrakčnou vadou u detí a dospievajúcich. Vzniká v dôsledku axiálneho predlžovania oka a tým dĺžkou „prekoná“ účinnosť optických médií oka, v čoho dôsledku sa ostrý obraz vytvorí pred sietnicou. Obdobie jej vzniku (roky) nám dokáže napovedať aj …

Krátkozrakosť u detí a jej riešenie Read More »

Karta Benefit Plus

Vážení zákazníci, od dnešného dňa u nás akceptujeme aj platbu kartou zamestnaneckých výhod Benefit Plus. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kto je kto v starostlivosti o zrak

V dnešnom článku by som sa chcel venovať personálnemu členeniu starostlivosti o zrak. Je dôležité vedieť komu sa zverujete do rúk a komu dávate dôveru pri predpise a vyhotovovaní vašej korekčnej pomôcky. Pozrime sa preto na jednotlivé profesie a ich …

Kto je kto v starostlivosti o zrak Read More »

Predpis okuliarov

Väčšina z Vás sa už určite niekedy stretla s podobným predpisom okuliarov. Ako však porozumieť jednotlivým kolonkam a údajom v nich? Pokusim sa Vám to stručne vysvetliť v nasledujúcich riadkoch. Všetko sa začína návštevou očného lekára či kvalifikovaného optometristu s …

Predpis okuliarov Read More »