Kto je kto v starostlivosti o zrak

kto je kto

V dnešnom článku by som sa chcel venovať personálnemu členeniu starostlivosti o zrak. Je dôležité vedieť komu sa zverujete do rúk a komu dávate dôveru pri predpise a vyhotovovaní vašej korekčnej pomôcky. Pozrime sa preto na jednotlivé profesie a ich činnosti, s ktorými sa v našej sfére pôsobnosti môžete stretnúť.

Očný lekár – Oftalmológ

Vysokoškolsky vzdelaný odborník (MUDr, M.D. ..) ktorý je najdôležitejším článkom v diagnostike a liečbe očných ochorení a porúch. V rámci svojich špecializácií sa môže zameriavať na jednotlivé špecializácie v rámci oftalmológie (glaukom, chirurgia, neurooftalmológia, atd). Všeobecný oftalmológ sa taktiež venuje predpisovaniu korekčných pomôcok a prípadne aj aplikácii kontaktných šošoviek.

Optometrista

Vysokoškolsky vzdelaný odborník (Mgr, MSc, O.D., Bc) špecializujúci sa na základe odborného zamerania v rámci štúdia na diagnostiku zrakových porúch a ich riešenie a diagnostiku ochorení s následnou liečbou v spolupráci s oftalmológom. Optometrista je v rámci svojho zamerania a špecializácie odborník a na diagnostiku a riešenie korekčných vád, diagnostiku predného segmentu, okohybné poruchy a kontaktológiu. Kompetencie sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť pričom najrozsiahlejšie majú napríklad v rámci USA, GB, ESP. Takisto je vzdelaný v oblasti vývoja a výroby korekčných pomôcok a ich funkcie a v oblasti očnej optiky.

Očný optik

Stredoškolsky vzdelaný odborník v príslušnom odbore (očná optika) špecializujúci sa na vyhotovovanie korekčných pomôcok, poradenstvo v oblasti očnej optiky, techniky atd.  Orientuje sa v oblasti sortimentu okuliarových šošoviek, okuliarových rámov a kontaktných šošoviek. Vie samostatne a zodpovedne riešiť individuálne požiadavky klienta na korekčnú pomôcku. Očný optik nemá kompetencie na vyšetrenie refrakcie oka alebo aplikáciu kontaktných šošoviek.

Predajca v očnej optike

Pracovník, ktorý sa venuje predajnému poradenstvu v očnej optike. Je schopný základnej orientácie v problematike očnej optiky, zložitejšie požiadavky na korekčné pomôcky alebo kontaktné šošovky musí spravidla riešiť s očným optikom alebo optometristom.