Cenník

Vyšetrenie refrakcie (predpis dioptrií) 35 €
Rozšírené vyšetrenie (refrakcia, predný segment, očné pozadie, očný tlak) 60 €
Vyšetrenie očného pozadia s vyhodnotením 40 €
Vyšetrenie vnútroočného tlaku s vyhodnotením 30 €
Aplikácia kontaktných šošoviek (refrakcia, predný segment, nácvik) 40 €
Zápalové ochorenie (akútne) 30 €
Kontrolné vyšetrenie (pozápalové) 20 €