Cenník

Vyšetrenie refrakcie (predpis dioptrií) 25 €
Rozšírené vyšetrenie (refrakcia, predný segment, očné pozadie, očný tlak) 50 €
Vyšetrenie očného pozadia s vyhodnotením 30 €
Vyšetrenie vnútroočného tlaku s vyhodnotením 25 €
Aplikácia kontaktných šošoviek (refrakcia, predný segment, nácvik) 35 €
Zápalové ochorenie (akútne) 25 €
Kontrolné vyšetrenie (pozápalové) 15 €