Predpis okuliarov

predpis

Väčšina z Vás sa už určite niekedy stretla s podobným predpisom okuliarov. Ako však porozumieť jednotlivým kolonkam a údajom v nich? Pokusim sa Vám to stručne vysvetliť v nasledujúcich riadkoch.

Všetko sa začína návštevou očného lekára či kvalifikovaného optometristu s patričným univerzitným vzdelaním a zameraním (touto problematikou sa budem zaoberať v niektorom z ďalších článkov). Po dôkladnej anamnéze, objektívnom a subjektívnom zhodnotení refrakčného stavu oka Vám ošetrujúci odborník predá do ruky predpis. Čo je jeho obsahom?

Prvá časť výstupu obsahuje údaje o refrakčnej vade do diaľky, zvlášť pre pravé a ľavé oko. Pokiaľ je vyplnený len prvý stlpec s označením sferická dioptria tak sa môže  jednať o myopiu (krátkozrakosť) so znamienkom – ,alebo hypermetropiu (ďalekozrakosť) so znamienkom +.

V prípade že trpíte astigmatizmom je vyplnený aj stlpec 2 a 3 súhrnne označený ako „Cylinder“ pričom stlpec 2 zdáva jeho hodnotu v dioptriách a stlpec 3 jeho orientáciu v rámci 180°. Opäť aj hodnota cylindra môže byť so znamienkom – alebo + podla toho o aký typ astigmatizmu sa jedná a o preferenciu vyšetrovacej metódy daného špecialistu.

V kolonke Prizma a stplci 4 a 5 sa vypĺňa prípadná prizmatická korekcia. Slúži nám na korekciu okohybných odchýliek a to ako zjavných tak aj skrytých. Tomuto typu vyšetrenia sa venujú len niektorí špecialisti pretože vyžaduje špeciálne postupy, vybavenie a odbornú zdatnosť. Prizmaticky „doladená“ okuliarová korekcia predstavuje vysoký štandard medzi korekciami a dokáže výrazne dopomôcť ku komfortu videnia u ľudí trpiacich rozličnými ťažkosťami súvisiacimi s okohybnými odchýlkami a poruchami binokulárneho videnia. V stĺpci 4 je potom údaj o hodnote prizmatickej dioptrie a v stĺpci 5 jej orientácia v rámci 360°.  V našej spoločnosti sa predpisom prizmatickej korekcie samozrejme zaoberáme.

V ďalšej časti je predpis korekcie na blízko. Opäť rozdelený na pravé a ľavé oko. Hodnota korekcie je stanovená vo forme adície (add) tj rozdielu medzi hodnotou do diaľky a hodnotou na čítanie, alebo priamo prepočítaná na konkrétnu dioptrickú hodnotu. Pričom pri predpise na dioptrie na čítanie musí byť vždy vykonaná aj skúška do diaľky a prípadná vada do diaľky musí byť pri predpise korekcie do blízka zohľadnená. Kedže skúška dioptrií na čítanie sa vykonáva na vzdialenosť spravidla 35cm je dôležité upozorniť optika ktorý bude vyhotovovať korekčnú pomôcku (okuliare) na prípadnú skutočnosť, že chcete okuliare používať na inú špecifickú vzdialenosť (práca s PC alebo iné činnosti). Optik následne zohľadní príslušnú skutočnosť a dioptriu na danú vzdialenosť patrične upraví.

V ostatných častiach predpisu môže vyšetrujúci doplniť vzdialenosť stredov zreníc (PD) do diaľky a na čítanie, štandardne si však túto činnosť vykonáva optik ktorý bude okuliare vyhotovovať, prípadne špeciálnu požiadavku na konkrétny typ okuliarových šošoviek.