Krátkozrakosť u detí a jej riešenie

Krátkozrakosť je najčastejšou refrakčnou vadou u detí a dospievajúcich. Vzniká v dôsledku axiálneho predlžovania oka a tým dĺžkou „prekoná“ účinnosť optických médií oka, v čoho dôsledku sa ostrý obraz vytvorí pred sietnicou. Obdobie jej vzniku (roky) nám dokáže napovedať aj jej následný vývoj a progresiu.

Čím skôr vznikne, tým do vyšších dioptrických hodnôt sa rozvinie. Najväčší predpoklad výraznej progresie a s tým spojený rozvoj degeneratívnych myopických zmien v oku dochádza u detí kde sa prvotný nález potvrdil v rannom školskom veku.

Dnes však už poznáme riešenie ako výrazne spomaliť túto progresiu, a tým minimalizovať nežiadúce komplikácie v neskoršom období života. Nazývame to manažment myopie a je to kombinácia viacerých oblastí spolupráce medzi očným špecialistom, rodičmi a dieťaťom. V podstate ide o dôkladné vyšetrenie očí a zrakových funkcií dieťaťa, voľba správnej korekčnej pomôcky (špeciálne okuliarové či kontaktné šošovky určené na spomalenie progresie krátkozrakosti), optimalizácia zaťaženia zraku dieťaťa (nastavenie optimálneho pomeru medzi záťažou – prácou a hrou do blízka a pobytom vonku či sledovaním „diaľky“ a pravidelnou kontrolou zraku a nastavených pravidiel.

Úlohou tohto článku nebolo danú problematiku do detailov rozobrať a zaťažiť vás podrobnosťami, ale pokiaľ vás problematika zaujala, alebo sa vás bezprostredne dotýka a chceli by ste sa dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať, alebo navštíviť. Radi s vami preberieme detaily a možnosti.