Postup pri liečbe krátkozrakosti

Ako sme už v predchádzajúcich častiach rozobrali, liečba krátkozrakosti (myopie) je dlhodobý proces vyžadujúci spoluprácu všetkých účastníkov. Pacienta, rodičov a očných odborníkov. Je nutné problematike porozumieť, motivovať sa a počas liečby z nastavených cieľov nepoľavovať.

Čo nás teda konkrétne pri liečbe čaká? Prvým krokom je samozrejme uvedomenie si že naše dieťa nemá videnie v 100% poriadku. Či už si to všimneme vlastným pozorovaním, alebo nás na to upozorní pediater pri pravidelnej preventívnej prehliadke. Prípadne po zohľadnení rodinnej myopickej predispozície je možné a dokonca vhodné pristúpiť k preventívnym očným vyšetreniam čo najskôr. Odporúča sa už v 5-6 roku veku dieťaťa.

Ako sme spomenuli v tejto liečbe je nevyhnutná spolupráca oftalmológa, optometristu, rodičov a detského pacienta.

U nás zabezpečujeme kompletnú starostlivosť, od vstupného vyšetrenia, cez nastavenie vhodnej liečby, následné kontroly a ich vyhodnocovanie. V prípade že máte vlastného očného lekára, nie je to vôbec prekážkou. Drvivá väčšina oftalmológov totiž v tejto liečbe spolupracuje s externými odborníkmi v oblasti optometrie a optiky, a to nielen pri návrhu a zhotovení liečebných korekčných pomôcok, ale taktiež pri kontrolách priebehu liečby a axiálneho rastu oka.

Konkrétne liečebné postupy a liečba budú doporučené na základe výsledku vyšetrenia a zohľadnenia životného štýlu dieťaťa. Ale vo všeobecnosti sa jedná o terapiu farmakologickú (aplikácia očných kvapiek), korekčnú (špeciálne okuliarové a kontaktné šošovky) a doplnkovú avšak s vysokou dôležitosťou pre úspešnú liečbu. Pri špeciálnych okuliarových šošovkách a kontaktných šošovkách u nás pracujeme zásadne s produktami výrobcov s najvyššou úspešnosťou pri dlhodobých klinických testoch. Tj šošovky Stellest, Miyosmart a Mysight. Pri doplnkových odporúčaniach sa kladie vysoký dôraz na úpravu životného štýlu, najmä čo sa týka ergonómie videnia to znamená úprave režimu práce a hry do blízka, úprave osvetlenia, svetelného spektra a najmä pobytu na prirodzenom dennom svetle.

Preto nás v prípadoch ktoré sme rozobrali v našich článkoch ako je rodinná predispozícia ku krátkozrakosti, klinicky potvrdená diagnóza krátkozrakosti alebo podozrenia na horšie videnie vášho dieťaťa neváhajte kontaktovať aby sme čím skôr začali s preventívnymi krokmi, alebo liečbou.