Cenník

Vyšetrenie refrakcie (predpis dioptrií) 15,– €
Rozšírené vyšetrenie (refrakcia, predný segment, očné pozadie, očný tlak) 35,–€
Vyšetrenie očného pozadia s vyhodnotením 25,–€
Vyšetrenie vnútroočného tlaku s vyhodnotením 10,–€
Aplikácia kontaktných šošoviek (refrakcia, predný segment, nácvik,) 30,–€
Zápalové ochorenie (akútne) 25,–€
Kontrolné vyšetrenie (pozápalové) 10,–€